JA slide show
 
Home
พศจ.ลำปางจัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 07:04

วันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแสลมวิทยา อำเภอเถิน และโรงเรียนร่องเคาะวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน ๒๐๐ คน ณ วัดบรรพตสถิต อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 09:10

วันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ทั้งนี้ชุมชนบ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางนำผลงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบเข้าร่วมโชว์ผลงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดลำปาง จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 08:44

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ของจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอ ๑๓ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อ้ยการ ศาลา ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวลำปาง ร่วมพิธี กว่า ๓๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 เวลา 06:02

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาครัฐ องค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดลำปาง กว่า ๒๐๐ คนเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 08:46
โครงการอุปสมบท
หนังสือขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบท(ฉบับที่ ๑)
หนังสือขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบท(ฉบับที่ ๒)

จังหวัดลำปางสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง หรือ

1. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2. วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

โทรสอบถามได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 054 821572 หรือโทร 0879907811 โทร 0863468019

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.ลำปาง จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินวัดร้างทับซ้อนกับส่วนราชการ
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 02:33

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินวัดร้างทับซ้อนกับส่วนราชการ โดยมีพระโพธิญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง แพร่ (ธ) เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบเกียรติบัตรให้ส่วนราชการที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 03:01

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง รับมอบเกียรติบัตรจาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่หน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านเกณฑ์มาตรฐานของจังหวัดลำปาง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบรางวัลหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 07:30

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบโล่รางวัล หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหมู่บ้านเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น ๗ หมู่บ้าน ซึ่่งรางวัลชนะเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่ บ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้แก่ บ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่บ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว และรางวัลชมเชยได้แก่ บ้านดอกสะบันงา อำเภอแม่ทะ บ้านนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา และบ้านแพะดอนสัก ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

นายมานัส  ทารัตน์ใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

ดร.บุญเลิศ  โสภา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday56
mod_vvisit_counterYesterday143
mod_vvisit_counterThis week311
mod_vvisit_counterLast week1589
mod_vvisit_counterThis month5975
mod_vvisit_counterLast month4653
mod_vvisit_counterAll days623595

We have: 2 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ย. 26, 2017

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระราชจินดานายก
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ธรรมะ

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา