JA slide show
 
Home
ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2016 เวลา 06:15
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กำหนดการโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มติมหาเถรสมาคม
มติ ครม.เรื่องการลาบวชโดยไม่ถือเป็นวันลา

สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔ ๘๒๑๕๗๒ มือถือ ๐๘๗๙๙๐๗๘๑๑

 
พิธีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐
วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 08:18

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง นำโดยพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และพสกนิกรจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 07:58

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 02:46

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ณ บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 29 พฤษจิกายน 2016 เวลา 03:50

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีโครงการอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 29 พฤษจิกายน 2016 เวลา 03:34

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีขลิปปอยผมและปลงผมนาค แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๘๙ คน ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี
วันพุธที่ 23 พฤษจิกายน 2016 เวลา 06:53

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยใจ โดยจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา ของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี
วันอังคารที่ 22 พฤษจิกายน 2016 เวลา 02:57

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี โดยจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมปฏิญาณตนฯ ของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

นายพนม  ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday110
mod_vvisit_counterYesterday163
mod_vvisit_counterThis week1336
mod_vvisit_counterLast week1664
mod_vvisit_counterThis month441
mod_vvisit_counterLast month6669
mod_vvisit_counterAll days571190

We have: 1 guests online
Your IP: 103.55.140.142
 , 
Today: ธ.ค. 03, 2016

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระราชจินดานายก
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ธรรมะ

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา