JA slide show
 
Home
การอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 10:00

 

 


วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จำนวน ๘๕๐ รูป ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ โดยมีพระเทพเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานในการอบรมสัมมนาฯ และนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวถวายต้อนรับเจ้าคณะภาค ๖ และพระสังฆาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:56

 

 


วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:53

 

 


วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:47

 

 


วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:45

 

 


วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๔๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุม จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:38

 

 


วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำโดยนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยนางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนางศิริพร วงศ์ประเสริฐ นักวิชาการศาสนศึกษาประจำกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๖ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:34

 

 


วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ได้แก่ วัดบ้านหนอง อ.ป.ต.น้ำโจ้, วัดแม่วะ อ.ป.ต.สันดอนแก้ว ๒. เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ได้แก่ วัดหนองมุงพัฒนา, วัดบ้านทุ่ง ๓. โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยหลัก ๕ ส ได้แก่ วัดสามขา ๔. เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้แก่ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:25

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีว่าที่ร้อยตรี มานพ วงษ์ปัญญา ผู้แทนในนามของโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday495
mod_vvisit_counterThis week33
mod_vvisit_counterLast week3412
mod_vvisit_counterThis month8336
mod_vvisit_counterLast month13452
mod_vvisit_counterAll days974202

We have: 14 guests, 2 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ย. 20, 2020

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง