ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,081