ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.pdf |
pdf หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขเพื่อกำหนดค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.pdf |
pdf คุณลักษณะของการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถต์.pdf |
pdf ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,081