ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,081