สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal)

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal)


image วิดีโอ

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,081