การนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำโดยนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยนายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนางศิริพร วงศ์ประเสริฐ นักวิชาการศาสนศึกษาประจำสำนักเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,381