มอบชุดทดสอบคุณาพน้ำบริโภคในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

          เวลา 10.00 น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ในการมอบสิ่งสนับสนุนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ประกอบด้วย ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือปลายท่อ และคลอรีนน้ำหยดทิพย์ ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปางทุกแห่ง โดยมี พระมหาจิราวัฒน์  จิรเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สุกศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

         และในเวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบสิ่งสนับสนุนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคฯ ให้แก่โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล  โดยมี พระครูพิศาลสุภัทรกิจ ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้พบปะพูดคุยและหารือถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 647,947