ทำเนียบพระสังฆาธิการและทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดลำปาง

ไฟล์เอกสารประกอบ
ทำเนียบพระสังฆาธิการ (ม).pdf |
ทำเนียบพระสังฆาธิการ (ธ).pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอเกาะคา.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอเกาะคา-เสริมงาม (ธ).pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภองาว.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอแจ้ห่ม.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอเถิน.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอเถิน-สบปราบ-แม่พริก (ธ).pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอเมืองปาน.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอเมืองลำปาง (ธ).pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอเมืองลำปาง.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอแม่ทะ.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอแม่พริก.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอแม่เมาะ.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอแม่เมาะ-แม่ทะ (ธ).pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอวังเหนือ.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอวังเหนือ-แจ้ห่ม-เมืองปาน-งาว (ธ).pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอสบปราบ.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอเสริมงาม.pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอห้างฉัตร (ธ).pdf |
ทำเนียบเจ้าอาวาสอำเภอห้างฉัตร.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,308