การประชุมคณะทำงานบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงาน "ตำบล มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน" ของกอ.รมน. จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566

          วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ ทองนุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงาน "ตำบล มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน" ของกอ.รมน. จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อประสานการบูรณาการนำแผนงานและโครงการของแต่ละหน่วยงานลงไปยังพื้นที่ตำบลเป้าหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,205