สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะฯ

           ด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ได้กำหนดเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปางจะเดินทางมาตรวจเยี่ยม
1. โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2. โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
           ในการนี้ นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุเมธ วังคะออม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,299