สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ

          วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ กรณีจะนำงบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักสงฆ์ถ้ำป่าสัก ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,328