กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2566

          วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,280