สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ระดับนักธรรมชั้นโท-เอก” ณ สนามสอบวัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ เคหะลูน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวนันทกร ฟูกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายกฤตพล ยิ้มแย้ม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ระดับนักธรรมชั้นโท-เอก” ณ สนามสอบวัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,567