สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ระดับนักธรรมชั้นโท-เอก”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ระดับนักธรรมชั้นโท-เอก” ณ สนามสอบวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพเวที เจ้าคณะภาค ๖ วัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบฯ และเวลา ๑๔.๑๕ น. ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา ,สนามสอบวัดสันฐาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางตามลำดับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,680