พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี ดร. มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ นำไปถวาย โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป ในการนี้ นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,537