พิธีเททองหล่อ"พระพุทธบุญประภัสนิมิตประสิทธิ์พร" และพิธีเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร และอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ณ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) อำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 15.45 น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และประกอบพิธีเททองพระพุทธรูปประจำวันเกิดในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางถวายเนตร ขนาด 1.99 เมตร ถวายพระนามว่า "พระพุทธบุญประภัสนิมิตประสิทธิ์พร"

และเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร และอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธี

เพื่อน้อมถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) และสืบสานการอุปถัมภ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนผดุงวิทย์ ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เคยให้ความอุปถัมภ์ เมื่อครั้งดำรงธาตุขันธ์อยู่

ในการนี้นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุเมธ วังคะออม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,573