สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายศาศวัต ศิริสรรพ์ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีบุญเรือง

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองลำปาง

ในการนี้นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุเมธ วังคะออม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,573