สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ และตราตั้งฐานานุกรมในเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ และตราตั้งฐานานุกรมในเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ ตำแหน่งที่ พระใบฎีกา และพระสมุห์ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง คณะศรัทธาประชาชน ร่วมถวายมุทิตาจิต และร่วมพิธียกช่อฟ้า ยกฉัตร อุโบสถ และงานกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้ปฏิบัติหน้าที่และร่วมในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,578