สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางลงพื้นที่ไปเยี่ยมวัดพร้อมติดตามข้อมูลพระภิกษุสามเณร (Smart Card)

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุเมธ วังคะออม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายชัยวัฒน์ เคหะลุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ไปเยี่ยมวัดพร้อมติดตามข้อมูลพระภิกษุสามเณร (Smart Card) โดยมี พระครูปัญญาวโรดม เจ้าคณะอำเภอแม่พริก พระเลขานุการเจ้าคณะตำบล พระภิกษุ สามเณรที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ณ วัดแม่ตั๋ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก และพระครูวิจารณ์ภัทรกิจ เจ้าคณะอำเภอสบปราบ พระเลขานุการเจ้าคณะตำบล พระภิกษุ สามเณรที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ณ วัดบ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,537