คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง พุทธสมาคมจังหวัดลำปาง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมด้านศาสนพิธี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของมัคนายกวัดจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง พุทธสมาคมจังหวัดลำปาง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมด้านศาสนพิธี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของมัคนายกวัดจังหวัดลำปาง ให้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของมัคนายกที่ถูกต้องตามหลักพิธีกรและประเพณีนิยม สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้น แก่มัคนายกในเขตอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม จำนวน ๒๓๐ คน ณ วัดแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีพระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเถิน เป็นประธานพิธี พระครูปัญญาวโรดม เจ้าคณะอำเภอแม่พริก พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ เจ้าคณะอำเภอสบปราบ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง กรรมการพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ วัดแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,456