พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค๕ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ คณะสงฆ์ในเขตหนเหนือ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตหนเหนือทั้ง ๑๖ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประชาชนร่วมประกอบพิธี ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,429