สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ลงพื้นที่วัดจองคำ

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่วัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ตรวจสอบโบรานสถานที่จะนำขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร เป็นเตาเผาสินค้าเซรามิคเก่าแก่ของลำปางกว่า ๘๐ ปี ที่ตั้งในที่ดินวัดจองคำ รวมถึงการเช่าที่ดินวัด ณ วัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,421