พศจ.ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย ตามโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายกฤตพล ยิ้มแย้ม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การสุขาภิบาลโรงอาหาร โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภคและให้คำแนะนำการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการสุขาภิบาลโรงอาหาร ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดม่อนจำศีล อำเภอเมืองลำปาง  และโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 159,857