สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตสร้างวัดห้วยเกาะกลาง

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสุเมธ วังคะออม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนายธีรเทพ ไทยนิคม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตสร้างวัดห้วยเกาะกลาง ณ ที่พักสงฆ์ห้วยเกาะกลาง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 159,860