สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในวัดเมาะหลวง

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในวัดเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสและพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะร่วมให้ข้อมูล ณ วัดเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 159,860