พศจ.ลำปางลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายกฤตพล ยิ้มแย้ม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การสุขาภิบาลโรงอาหาร โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อำเภอวังเหนือ โรงเรียนแม่สุกศึกษา อำเภอแจ้ห่ม และโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 159,829