การเผยแพร่ข้อมูล (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูล (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้เป็นไปตามกระบวนการหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทฯ และแสดงความคิดเห็นได้ที่ลิ้ง

>>> http://www.dmr.go.th/minerals_plan/ewt_news.php?nid=17


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,862