การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2564-2569) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น.

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2564-2569) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,853