โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานพระวินยาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒

นอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานพระวินยาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมสัมมนาฯ และได้มีการถวายบรรยายพิเศษ โดย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, อัยการจังหวัดลำปาง, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และนายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

โดยโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานพระวินยาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความรู้ด้านกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของพระวินยาธิการ พัฒนาพระวินยาธิการให้มีประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติหน้าที่พระวินยาธิการจังหวัดลำปาง และให้พระพุทธศาสนาในจังหวัดลำปางได้รับการปกป้องคุ้มครองตามอำนาจหน้าที่ของพระวินยาธิการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,346