พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานพระวินยาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานพระวินยาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และได้มีการถวายบรรยายพิเศษ โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, อัยการจังหวัดลำปาง, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และนายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานพระวินยาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความรู้ด้านกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของพระวินยาธิการ พัฒนาพระวินยาธิการให้มีประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติหน้าที่พระวินยาธิการจังหวัดลำปาง และให้พระพุทธศาสนาในจังหวัดลำปางได้รับการปกป้องคุ้มครองตามอำนาจหน้าที่ของพระวินยาธิการ โดยแบ่งเป็น ๓ รุ่น ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้แก่

- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

- รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,430