การฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ของอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเข้าซ้อน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน พร้อมกันนี้ยังได้ถวายการฉีดวัคซีนแด่พระภิกษุ สามเณร รวมถึงฉีดวัคซีนให้แก่สัปเหร่อที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในเขตอำเภอเกาะคา รวมจำนวน ๔๙ รูป/คน ด้วย โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้ถวายคำแนะนำและอำนวยความสะดวกแด่พระภิกษุ สามเณร ที่มารับฉีดวัคซีน โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดลำปาง โดยมูลนิธิ พอ.สว. ยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการแก่ประชาชนชาวอำเภอเกาะคา ด้านการรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,416