การฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน พร้อมกันนี้ยังได้ถวายการฉีดวัคซีนแด่พระภิกษุ สามเณร ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 131 รูป รวมถึงฉีดวัคซีนให้แก่สัปเหร่อที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 145 รูป/คน ทั้งนี้ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้ร่วมฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แด่พระภิกษุ สามเณร และสัปเหร่อที่ปฏิบัติศาสนกิจ

โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง, นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง, นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง, นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ

และด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดลำปาง โดยมูลนิธิ พอ.สว. ยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการแก่ประชาชนชาวอำเภอเมืองลำปาง ด้านการรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,971