การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต้นแบบ แห่งที่ ๒ วัดสันหลวง บ้านสันหลวง

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต้นแบบ แห่งที่ ๒ วัดสันหลวง บ้านสันหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเถิน เป็นประธานการประชุม ณ วิหารวัดสันหลวง บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,982