สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกันปลูกต้นไม้

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางให้เกิดความสวยงามอย่างเหมาะสม มีบรรยากาศที่ร่มรื่น


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,955