พิธีถวายเครื่องสักการะ (สัตตภัณฑ์) แด่พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ตามโครงการ : อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำสำคัญและสืบสาน ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ (สัตตภัณฑ์) แด่พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ตามโครงการ : อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำสำคัญและสืบสาน ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง กิจกรรมการฟื้นฟูงานพุทธศิลป์ โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ มณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,594