พิธียอคุณแม่น้ำวัง ตามโครงการ : อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำสำคัญและสืบสาน ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธียอคุณแม่น้ำวัง ตามโครงการ : อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำสำคัญและสืบสาน ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์ และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดเกาะวาลุการาม  ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,608