พศจ.ลำปาง จัดโครงการประชุมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูถาวรรัตนกิจ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง โครงการสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง บุคลากรสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จำนวน ๘๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,701