สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางโดยเทศบาลต้นธงชัยได้จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรมในตำบลต้นธงชัยตามแนวทาง ๕ ส โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต้นธงชัย กล่าวปิดโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,709