สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางลงพื้นที่ถวายคำแนะนำและร่วมดำเนินงานสนองงานในพื้นที่ ด้านการปกครอง ด้านสาธารณูปการ

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุเมธ วังคะออม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายชัยวัฒน์ เคหะลุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำและร่วมดำเนินงานสนองงานในพื้นที่ ด้านการปกครอง ด้านสาธารณูปการ โดยมี พระครูปัญญาวโรดม เจ้าคณะอำเภอแม่พริก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ วัดแม่ตั๋ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,543