สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพระภิกษุสามเณร (Smart Card)

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางบูรณี  ทิพยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ น.ส.จุไรรัตน์ ทองนุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ น.ส.นันทกร ฟูกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพระภิกษุสามเณร (Smart Card) โดยมี พระครูมนูญกิจปรีชา,ดร. เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ พระเลขานุการเจ้าคณะตำบล พระภิกษุ สามเณรที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 180,791