การประชุมถวายแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดการประชุมถวายแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดลำปาง (เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง, เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด, เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ และเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม) โดยได้รับความเมตตาจาก พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม และนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นผู้ถวายแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน แด่พระสังฆาธิการ และเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการอุดหนุน จำนวน ๒๓ วัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,081