โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำปาง โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาวัด ศาสนสถาน ในจังหวัดลำปาง และเพื่อส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัดให้สะอาด สวยงาม โดยมีอำเภอเมืองลำปาง และเทศบาลนครลำปาง ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดศรีรองเมือง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,085