การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ระดับส่วนกลาง และระดับหนเหนือ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ วัด ได้แก่ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย หมู่ที่ ๓ บ้านผึ้ง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน และนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,094