พิธีเปิดโครงการปริยัติสัมพันธ์ ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการปริยัติสัมพันธ์ ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ โดยมีพระครูถาวรรัตนานุกิจ รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,023