ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์และประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์และประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์และประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,973