แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนฯ65 คำนำสารบัญ.pdf |
แผนฯ65 ส่วนที่1-2.pdf |
แผนฯโครงการกิจกรรม65 ส่วนที่3-4.pdf |
แผนฯสรุปงบประมาณ65 ส่วนที่3-4.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,683