สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ที่ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.43 น. 

โดยมีพระพรหมมงคลวัชโรดม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการจังหวัดลำปาง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
#ลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรม

Cr. ภาพถ่ายจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,081