สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดวัดศูนย์กลางและพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.

นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดวัดศูนย์กลางและพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกวัดศูนย์กลางระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด

โดยมีพระวิสุทธิวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ (ธ) เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

#ลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรม

#ภารกิจด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,189