สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่วัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของพื้นที่การขอเช่าที่ดินวัด และการกันเขตจัดโยชน์

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของพื้นที่การขอเช่าที่ดินวัด และการกันเขตจัดโยชน์ ดังนี้

1. วัดน้ำหลง ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ขอใช้พื้นที่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัด

2. วัดแม่สุขใน ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ขอใช้พื้นที่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน

การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบราชการต่อไป

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

#ลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรม

#ภารกิจด้านสาธารณูปการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,973