สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสภาพวัด การย้ายวัด และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพวัด

ร่วมกับ พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค 7 ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในพื้นที่ ดังนี้

1. การย้ายวัด ณ วัดบ้านเป๊าะ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เนื่องจากพื้นที่ตั้งวัดเดิมประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ  และพุทธศาสนิกชนในเขตตำบลบ้านโป่งก็ได้ช่วยกันสร้างเสนาสนะในพื้นที่ตั้งวัดใหม่

2.การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ณ วัดแม่หล่วง (ร้าง) ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแล้ว

การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ และกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
#ลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรม
#ภารกิจด้านสาธารณูปการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,081